Binnenkort vallen de voorlopige aanslagen of teruggaven inkomstenbelasting weer op de deurmat. Het kan goed zijn dat de Belastingdienst fouten heeft gemaakt in deze aanslag. Als dat zo is, dan zullen ze daar een excuusbrief overheen sturen. Op de aanslag kan bijvoorbeeld staan dat uw fiscale partner in 2016 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, terwijl dat helemaal niet zo is. Daarnaast kunnen ze schrijven over een scheiding, die niet aan de orde is. Negeer de teksten en wacht de excuusbrief af.

Controleer in ieder geval de gegevens en de bedragen op de aanslag en of ze overeenkomen met het jaar daarvoor. Als bij u de situatie gaat veranderen, moet u dat aan de Belastingdienst doorgeven. Zij baseren zich in eerste instantie op de bestaande situatie!

Let op: als u nu teveel terugkrijgt, betaalt u vanaf 1 juli 2016 4% belastingrente aan de Belastingdienst. Als u te weinig ontvangt, krijgt u daar rente over.

Mocht er toch iets niet kloppen met de aanslag, neem dan contact op met uw boekhouder/accountant.

We naderen het einde van het jaar en de balans wordt weer opgemaakt. Zijn er nog mogelijkheden om wat belasting te besparen. Belasting betalen hoort er gewoon bij. Maar te veel belasting betalen, dat wil toch niemand!

FISCAF belastingadvies heeft voor u als dga 7 tips en trucks op een rij gezet.

1. Optimaliseer uw beloning uit de bv

De belastingwetgeving verplicht u om aan uzelf een zakelijk salaris uit te betalen. Het zogenaamde ‘gebruikelijk loon’ bedraagt het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon wat u in een dienstbetrekking zou verdienen.
  • het hoogste loon van een van uw werknemers binnen uw bv’s.
  • € 44.000 per jaar.

Tip: keer dividend uit in plaats van extra salaris.

In sommige gevallen kan het aantrekkelijker zijn om aan uzelf dividend uit te keren in plaats van extra salaris. Salaris kost boven een belastbaar inkomen van € 57.585 52% aan belasting. Een dividenduitkering kost bij een vennootschapsbelasting tarief van 20% ‘slechts’ 40% belasting. U bespaart dus 12%. Heeft u nu het idee dat uw salaris te hoog is, overleg dat met uw accountant. Het gemis aan salarisinkomsten kunt u compenseren met dividend.

2. Structureer uw vermogen

Heeft u dit jaar geldmiddelen uit uw eigen bv gehaald, ga dan eerst na wat u ermee gedaan heeft. Heeft u het namelijk gebruikt voor de verbouwing van uw huis, dan kunt dit in een overeenkomst vastleggen, waardoor u de rente als hypotheekrente kunt aftrekken. Uiteraard moet de lening dan wel middels een annuïteit worden terugbetaald. Let op! De lening moet gemeld worden bij de Belastingdienst.

Heeft u tijdelijk geld uit de bv geleend voor consumptieve bestedingen, dan is het aan te raden een rekening-courant overeenkomst op te stellen. Bij een bedrag van meer dan € 17.500 bent u gehouden om een zakelijke rente aan uw bv te betalen. De lening valt voor u in box 3. Let op! Haalt u structuur geld uit uw bv voor consumptieve bestedingen dan zou de Belastingdienst kunnen stellen dat u feitelijk dividend heeft uitgekeerd. U moet dan over het onttrokken bedrag 25% inkomstenbelasting betalen.

TIP: leg de lening met de bv i.v.m. de eigen woning goed vast en stel de hypotheekrenteaftrek veilig!

3. BOX 3

Ieder jaar betaalt u 1,2% inkomstenbelasting over uw spaargeld. Toch wel veel als we nu naar de spaarrente kijken. De belastingdruk kan oplopen tot meer dan 100%! Wat kunt u er tegen doen?

TIPS:

Los een deel van uw hypotheek af vóór 31 december 2015. Dat scheelt box 3 belasting!

Als u toch nog een grote uitgave moet, doe het dan voor het einde van het jaar!

Een belastingvrije schenking aan kinderen biedt u hetzelfde resultaat!

4. Voorkom verliesverdamping

Een bv kan een verlies uit 2015 verrekenen met een winst uit 2014 en met winsten van de komende 9 jaar. Daarna verdampen de verliezen. Om dit te voorkomen kunt u mogelijk een voorziening vrij laten vallen of bijvoorbeeld een herwaardering op de voorraad toepassen.

Is er bijvoorbeeld in het verleden te veel op een bedrijfsmiddel afgeschreven kan een verzoek worden gedaan deze afschrijvingen terug te nemen. Verliezen kunnen dan alvast worden verrekend.

Tip: kijk of u uw boekhoudkundige winst kunt vergroten en voorkom verliesverdamping!

5. Belastingrente

De te betalen rente over inkomstenbelastingschulden is 4% per jaar. De teller bij de Belastingdienst gaat ieder jaar vanaf 1 juli lopen. Vroeger heette dat invorderingsrente, nu belastingrente. Voor de vennootschapsbelasting geldt zelfs een belastingrente van 8%.

Tip: betaal uw belastingaanslagen op tijd!

6. Investeringsaftrek

De investeringsaftrek bestaat uit verschillende percentages, een minimaal investeringsbedrag en een maximaal bedrag.

Vanaf een bedrag van € 2.300 – € 55.745 krijgt de bv een extra aftrekpost 28% van het investeringsbedrag. Bedragen de investeringen meer dan € 309.693 dan is er geen recht op investeringsaftrek.

Terugkerende tips zijn investeringen naar voren halen, vanwege de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in 2014 of juist de vervanging van bedrijfsmiddelen uitstellen, vanwege de 5-jaarstermijn van de desinvesteringsbijtelling.

Tip: profiteer maximaal van deze aftrek en manage uw investeringen door naar investeringsbedragen te kijken! Haalt u het bedrag niet, schuif de investering dan door naar het volgend jaar!

7. Willekeurige afschrijvingen en energie-aftrek

Als u in energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeert, dan heeft u mogelijk recht op de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit kan een extra aftrekpost van 41,5% (EIA), 36%, 27% of 13,5% (allemaal MIA) opleveren. Het is afhankelijk in welke categorie de investering valt. Kijk voor meer informatie over deze tegemoetkomingen op RVO.nl.

Tip: investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen loont!