Het kan interessant zijn om het bedrijf aan uw kinderen te schenken. U neemt een financieringsprobleem weg bij het kind. Daarnaast zijn er veel fiscale faciliteiten speciaal voor familiebedrijven. Lees verder

Op 1 juli jl. heeft staatssecretaris van Financiën Wiebes een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij duidelijkheid geeft over de afkoop van het pensioen van de dga. Hij wil dat de dga snel stopt met het pensioen in eigen beheer. Lees verder

De Tweede Kamer laat weten dat er toch een akkoord is over het Belastingplan 2016.

Er zijn wat aanpassingen gedaan in het oorspronkelijk plan. Lees verder

Sommigen zeggen: ‘beter schenken met de warme hand, dan met de koude hand’.

Alles wat u bij leven schenkt aan uw kinderen, wordt in beginsel niet meer belast met erfbelasting bij een onverhoopt overlijden. Wat kunt u nog dit jaar regelen?

Jaarlijkse vrijstelling

Dit jaar kunt u aan uw kind tot € 5.277 belastingvrij schenken. Aan uw kleinkind of een andere is dat tot € 2.111. U hoeft dan geen aangifte schenkbelasting te doen; overmaken van het geld is voldoende.

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Aan kinderen in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar kunt u dit jaar tot € 25.322 belastingvrij schenken. Bij de verplichte aangifte schenkbelasting kan er een beroep op de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling worden gedaan.

Schenken voor de eigen woning

Aan een kind van 18 tot en met 39 jaar kunt u het bedrag van € 25.322 verhogen naar € 52.752 als het bedrag gebruikt wordt voor de aflossing van een eigenwoningschuld of voor de aankoop of verbetering van de eigen woning. Uw kind is verplicht om een aangifte schenkbelasting in te dienen.

Er zijn overigens weer plannen (Belastingplan 2016) in 2017 en 2018 de eenmalige schenkingsmogelijkheid voor de eigen woning weer te verhogen naar in totaal € 100.000.

Heeft het kind in de jaren 2010-2014 als eens gebruik gemaakt van een verhoogde vrijstelling voor een schenking, dan is er geen vrijstelling in die zin te benutten.

Binnenkort vallen de voorlopige aanslagen of teruggaven inkomstenbelasting weer op de deurmat. Het kan goed zijn dat de Belastingdienst fouten heeft gemaakt in deze aanslag. Als dat zo is, dan zullen ze daar een excuusbrief overheen sturen. Op de aanslag kan bijvoorbeeld staan dat uw fiscale partner in 2016 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, terwijl dat helemaal niet zo is. Daarnaast kunnen ze schrijven over een scheiding, die niet aan de orde is. Negeer de teksten en wacht de excuusbrief af.

Controleer in ieder geval de gegevens en de bedragen op de aanslag en of ze overeenkomen met het jaar daarvoor. Als bij u de situatie gaat veranderen, moet u dat aan de Belastingdienst doorgeven. Zij baseren zich in eerste instantie op de bestaande situatie!

Let op: als u nu teveel terugkrijgt, betaalt u vanaf 1 juli 2016 4% belastingrente aan de Belastingdienst. Als u te weinig ontvangt, krijgt u daar rente over.

Mocht er toch iets niet kloppen met de aanslag, neem dan contact op met uw boekhouder/accountant.