Belastingtips bv

Het kan interessant zijn om het bedrijf aan uw kinderen te schenken. U neemt een financieringsprobleem weg bij het kind. Daarnaast zijn er veel fiscale faciliteiten speciaal voor familiebedrijven.

Op 1 juli jl. heeft staatssecretaris van Financiën Wiebes een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij duidelijkheid geeft over de afkoop van het pensioen van de dga. Hij wil dat...

De Tweede Kamer laat weten dat er toch een akkoord is over het Belastingplan 2016. Er zijn wat aanpassingen gedaan in het oorspronkelijk plan.

We naderen het einde van het jaar en de balans wordt weer opgemaakt. Zijn er nog mogelijkheden om wat belasting te besparen. Belasting betalen hoort er gewoon bij. Maar te veel belasting...

Het komt voor dat u als ondernemer in het buitenland goederen koopt, waarbij u een factuur uitgereikt krijgt met buitenlandse btw. Deze btw kunt u niet op uw periodieke aangifte claimen....

Onlangs deed rechtbank Den Haag een uitspraak in het kader van het claimen van btw. Belanghebbende had in de aangifte btw van zijn bv een bedrag van ruim € 30.000 aan...

Het komt vaak voor dat de directeur-grootaandeelhouder geld opneemt uit zijn bv en daarmee een rekening courant schuld opbouwt. Deze schuld wordt in beginsel opgenomen bij de schulden in box 3...

De extra heffing van loonbelasting bij hoge salarissen is vanaf 1 januari 2015 afgeschaft (zie ook: crisisheffing mag gewoon). Tot en met 2013 waren werkgevers 16% extra loonheffing verschuldigd over het...

In januari verstuurt de Belastingdienst de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Waarom is het raadzaam deze te controleren? Voor de vennootschapsbelasting ontvangt u alleen een voorlopige aanslag als het te ontvangen...

Wilt u als dga nog dit jaar belasting besparen? We hebben voor u wat fiscale eindejaarstips op een rij gezet.