Het kan interessant zijn om het bedrijf aan uw kinderen te schenken. U neemt een financieringsprobleem weg bij het kind. Daarnaast zijn er veel fiscale faciliteiten speciaal voor familiebedrijven.

Sommigen zeggen: ‘beter schenken met de warme hand, dan met de koude hand’. Alles wat u bij leven schenkt aan uw kinderen, wordt in beginsel niet meer belast met erfbelasting bij een onverhoopt overlijden. Wat kunt u nog dit jaar regelen? Jaarlijkse vrijstelling Dit jaar kunt u aan uw kind tot € 5.277 belastingvrij schenken. Aan uw kleinkind of een andere is dat tot € 2.111. U hoeft dan geen aangifte schenkbelasting te doen; overmaken van het geld is voldoende. Eenmalig verhoogde vrijstelling Aan kinderen in de leeftijd van…

Op verzoek is op grond van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) informatie gepubliceerd omtrent een onderzoek van de Belastingdienst.