Sommigen zeggen: ‘beter schenken met de warme hand, dan met de koude hand’. Alles wat u bij leven schenkt aan uw kinderen, wordt in beginsel niet meer belast met erfbelasting bij een onverhoopt overlijden. Wat kunt u nog dit jaar regelen? Jaarlijkse vrijstelling Dit jaar kunt u aan uw kind tot € 5.277 belastingvrij schenken. Aan uw kleinkind of een andere is dat tot € 2.111. U hoeft dan geen aangifte schenkbelasting te doen; overmaken van het geld is voldoende. Eenmalig verhoogde vrijstelling Aan kinderen in de leeftijd van…