Sommigen zeggen: ‘beter schenken met de warme hand, dan met de koude hand’. Alles wat u bij leven schenkt aan uw kinderen, wordt in beginsel niet meer belast met erfbelasting bij een onverhoopt overlijden. Wat kunt u nog dit jaar regelen? Jaarlijkse vrijstelling Dit jaar kunt u aan uw kind tot € 5.277 belastingvrij schenken. Aan uw kleinkind of een andere is dat tot € 2.111. U hoeft dan geen aangifte schenkbelasting te doen; overmaken van het geld is voldoende. Eenmalig verhoogde vrijstelling Aan kinderen in de leeftijd van…

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet het belastingplan voor het volgende jaar. Veel van de plannen lagen al op straat. Kern van de plannen: lastenverlichting blijkt mogelijk. Minder bezuinigingen dus. Wij hebben voor u in een notendop de fiscale maatregelen op een rijtje gezet.