Belastingtips Nieuws

Op 1 juli jl. heeft staatssecretaris van Financiën Wiebes een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij duidelijkheid geeft over de afkoop van het pensioen van de dga. Hij wil dat...

Onlangs deed rechtbank Den Haag een uitspraak in het kader van het claimen van btw. Belanghebbende had in de aangifte btw van zijn bv een bedrag van ruim € 30.000 aan...

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën in een notendop de komende belastingherziening weergegeven. De tarieven in de tweede en derde belastingschijf gaan ca. 2,0%-punt omlaag...

Het komt vaak voor dat de directeur-grootaandeelhouder geld opneemt uit zijn bv en daarmee een rekening courant schuld opbouwt. Deze schuld wordt in beginsel opgenomen bij de schulden in box 3...

De extra heffing van loonbelasting bij hoge salarissen is vanaf 1 januari 2015 afgeschaft (zie ook: crisisheffing mag gewoon). Tot en met 2013 waren werkgevers 16% extra loonheffing verschuldigd over het...

In januari verstuurt de Belastingdienst de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Waarom is het raadzaam deze te controleren? Voor de vennootschapsbelasting ontvangt u alleen een voorlopige aanslag als het te ontvangen...

1 januari van het jaar is zo’n moment dat aan de kant van de overheid veranderingen worden doorgevoerd op allerlei gebied. Denk bijvoorbeeld aan uw belastingen en toeslagen, uw pensioen en...

De Belastingdienst gaat opereren met een Landelijk Incasso Centrum. Hiermee moet het invorderingsproces efficiënter verlopen. Het centrum is op 18 november geopend. Het Landelijk Incasso Centrum wordt ingeschakeld als de belastingplichtige...

Het einde van het jaar is weer in zicht. Zijn er nog fiscale voordeeltjes te behalen? Ja zeker! Ik heb een aantal waardevolle tips voor u op een rijtje gezet. Schenken...