In een brief aan de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën in een notendop de komende belastingherziening weergegeven. De tarieven in de tweede en derde belastingschijf gaan ca. 2,0%-punt omlaag (dus van 42 naar 40%). Het aangrijpingspunt van het toptarief wordt verhoogd. De algemene heffingskorting wordt volledig afgebouwd. De arbeidskorting voor inkomens tot € 50.000 wordt verruimd. De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verhoogd, alsmede de kinderopvangtoeslag. Er komt een gericht loonkostenvoordeel voor werkgevers die mensen met lage inkomens aannemen. Er komt een vereenvoudiging van de uitvoering van het…