Belastingtips inkomstenbelasting

Het kan interessant zijn om het bedrijf aan uw kinderen te schenken. U neemt een financieringsprobleem weg bij het kind. Daarnaast zijn er veel fiscale faciliteiten speciaal voor familiebedrijven.

Op 1 juli jl. heeft staatssecretaris van Financiën Wiebes een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij duidelijkheid geeft over de afkoop van het pensioen van de dga. Hij wil dat...

De Tweede Kamer laat weten dat er toch een akkoord is over het Belastingplan 2016. Er zijn wat aanpassingen gedaan in het oorspronkelijk plan.

Binnenkort vallen de voorlopige aanslagen of teruggaven inkomstenbelasting weer op de deurmat. Het kan goed zijn dat de Belastingdienst fouten heeft gemaakt in deze aanslag. Als dat zo is, dan zullen...

We naderen het einde van het jaar en de balans wordt weer opgemaakt. Zijn er nog mogelijkheden om wat belasting te besparen. Belasting betalen hoort er gewoon bij. Maar te veel belasting...

Het komt vaak voor dat de directeur-grootaandeelhouder geld opneemt uit zijn bv en daarmee een rekening courant schuld opbouwt. Deze schuld wordt in beginsel opgenomen bij de schulden in box 3...

Over uw spaargeld en beleggingen betaalt u ieder jaar 1,2% aan belasting (vermogensrendementsheffing van box 3). De Belastingdienst peilt uw vermogen op 1 januari van het jaar (bezittingen minus schulden). Vervolgens...

In januari verstuurt de Belastingdienst de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Waarom is het raadzaam deze te controleren? Voor de vennootschapsbelasting ontvangt u alleen een voorlopige aanslag als het te ontvangen...

Wilt u als dga nog dit jaar belasting besparen? We hebben voor u wat fiscale eindejaarstips op een rij gezet.

Het kabinet is voornemens het inkomstenbelastingtarief van de eerste schijf met 0,3% te verlagen.