Tarief inkomstenbelasting naar beneden

De komende week onderhandelen ChristenUnie, D66, SGP en de coalitiepartijen over de begroting. Een van de agendapunten is de verlaging van het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting. Deze schijf geldt van inkomens tot € 19.645. Dat tarief bedraagt nu 36,25% (18,35% voor AOW’ers). Het is bedoeling dat dit tarief met 0,3% naar beneden gaat.

Het totaal pakket aan lastenverlichting omvat 500 miljoen euro. Hiermee wil het kabinet de werkgelegenheid stimuleren. Deze maatregel komt bovenop de reeds toegezegde lastenverlichting van een half miljard voor de midden- en hoge inkomens.

Lees het bronartikel op NRC.nl.

Het is niet mogelijk om op dit bericht te reageren.