Belastingdienst: e-mail is vals

De Belastingdienst bericht dat er sinds kort weer valse e-mails in omloop zijn. Volgens het bericht zouden ze afkomstig zijn van de Belastingdienst, maar dat is niet zo.

De afzender van de e-mail is zogenaamd Belastingdienst NL. Er wordt opgeroepen om een per direct een belastingschuld in te lossen. Het advies is deze e-mail niet te openen en meteen te verwijderen.

De inhoud van de e-mail ziet er als volgt uit:

Van: Belastingdienst NL [mailto:[email protected]]

Onderwerp: LAATSTE HERINNERING AANMANING

Factuur nummer: 24193682
Geachte klant,

Ondanks meerdere sommaties inzake De Belastingdienst hebben wij nog geen betaling ontvangen van u.

Wij sommeren u voor de laatste maal om de vordering ad. EUR 52,50 direct aan ons te voldoen.
U kunt het bedrag betalen met 3v. Wij hebben u hierover al een brief gestuurd.
Om hogere boetes te vermijden, wordt u verzocht de belastingschuld zo spoedig mogelijk te betalen.
Mochten wij geen betaling ontvangen zullen wij direct overgaan tot dagvaarden.
De bijkomende kosten (welke kunnen oplopen tot minimaal EUR 450,00) zullen eveneens bij u in rekening worden gebracht.

U kunt direct online betalen met de 3v online krediet op onze website om de betaling te voldoen.
U dient hieronder te klikken op “3v krediet kopen”

3v krediet kopen

Let op: nadat uw 3v (prepaid credit) heeft gekocht dient u hieronder te klikken op “Activeren” om uw 19 cijferige code te activeren, met uw factuur nummer (staat bovenaan) om de betaling af te ronden.
Wij vragen u zo spoedig dit te doen.

Activeren

Let op: als wij uw betaling niet voor 20-08-2014 ontvangen, loopt u het risico op een gerechtelijke procedure.
Natuurlijk hopen wij dat u het niet zover laat komen tot deurwaarder.
U kunt niet reageren op deze email.

Hoogachtend,

Intrum Justitia

Voor meer informatie over dit soort e-mails verwijzen wij naar de website van de Belastingdienst.

Het is niet mogelijk om op dit bericht te reageren.