Binnenkort vallen de voorlopige aanslagen of teruggaven inkomstenbelasting weer op de deurmat. Het kan goed zijn dat de Belastingdienst fouten heeft gemaakt in deze aanslag. Als dat zo is, dan zullen ze daar een excuusbrief overheen sturen. Op de aanslag kan bijvoorbeeld staan dat uw fiscale partner in 2016 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, terwijl dat helemaal niet zo is. Daarnaast kunnen ze schrijven over een scheiding, die niet aan de orde is. Negeer de teksten en wacht de excuusbrief af. Controleer in ieder geval de gegevens en de…

In januari verstuurt de Belastingdienst de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Waarom is het raadzaam deze te controleren? Voor de vennootschapsbelasting ontvangt u alleen een voorlopige aanslag als het te ontvangen of te betalen bedrag € 100 of meer is. Bij het vaststellen van de aanslag baseert de Belastingdienst zich op de resultaten van eerdere jaren. In 2015 baseren ze zich namelijk op de definitieve gegevens van 2013. Dit hoeft natuurlijk niet te kloppen. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Belastingrente De kans bestaat…

Heeft u als ondernemer btw in het buitenland betaald, dan kunt u dat terugvragen. Lees hier alles over de teruggaaf procedure.

De Belastingdienst bericht dat er sinds kort weer valse e-mails in omloop zijn. Volgens het bericht zouden ze afkomstig zijn van de Belastingdienst, maar dat is niet zo.

In antwoorden op vragen naar aanleiding van de brief met ‘de brede agenda voor de Belastingdienst’, geeft de staatssecretaris van Financiën Wiebes aan de btw-controles in het mkb aan te scherpen. Dan gaat het met name om gevallen waarbij een teruggaaf verzoek wordt ingediend.

Altijd al alle belastingcijfers, tarieven, schijven en kortingen van dit jaar en de afgelopen jaren op een rij willen zien? Ieder jaar komt de fiscale beleidsinformatie uit. Nu alles op twee a4tjes. Samengesteld door het Ministerie van Financiën. Download hier het pdf-bestand: Fiscale beleidsinformatie 2014.

Er blijken e-mails verstuurd te worden die suggereren van de Belastingdienst en Intrum Justitia te zijn. In deze zogenaamde ‘phishingmail’ worden ondernemers opgeroepen online hun belastingschuld te voldoen. Het advies van de Belastingdienst is deze e-mails permanent van je computer te verwijderen en zeker niet te openen en betalingen te doen. Voor meer informatie kijk op de site van de Belastingdienst.

Heeft u nog een btw schuld op uw balans staan? Meld deze zo snel mogelijk en voorkom hoge boetes! De Belastingdienst gaat vanaf maandag 26 augustus extra controleren of ondernemers hun btw-schulden (periode 2008-2012) netjes gemeld hebben. Het melden kan via een zogenaamde suppletieaangifte. Kijk op de site van de Belastingdienst hoe je dat doet.  

Wanneer u besluit om uw bedrijf te verplaatsen naar het buitenland, dan moet u in principe direct afrekenen met de Belastingdienst. U mag echter ook vragen om betalingsuitstel of u kunt kiezen voor een betaling in tien jaarlijkse termijnen. We hebben ze voor u op een rij gezet. Lees het volledige bericht op de website van Accon AVM