In antwoorden op vragen naar aanleiding van de brief met ‘de brede agenda voor de Belastingdienst’, geeft de staatssecretaris van Financiën Wiebes aan de btw-controles in het mkb aan te scherpen. Dan gaat het met name om gevallen waarbij een teruggaaf verzoek wordt ingediend.