Intensievere btw-controles door Belastingdienst

In antwoorden op vragen naar aanleiding van de brief met ‘de brede agenda voor de Belastingdienst’, geeft de staatssecretaris van Financiën Wiebes aan de btw-controles in het mkb aan te scherpen. Dan gaat het met name om gevallen waarbij een teruggaaf verzoek wordt ingediend. Daarnaast zal het gaan om verschillen tussen de omzet in de aangifte inkomstenbelasting en de werkelijk afgedragen btw.

Verder merkt Wiebes op dat het aantal boekenonderzoeken bij ondernemers die niet onder horizontaal toezicht vallen zal worden vergroot. Ons advies is nauwkeurig uw btw-administratie bij te (laten) houden en eventuele suppleties tijdig in te dienen. Dit voorkomt oplopende btw schulden en mogelijke confrontaties met de Belastingdienst.

Lees hier: Antwoorden op vragen nav Brede agenda Belastingdienst

Het is niet mogelijk om op dit bericht te reageren.