Binnenkort vallen de voorlopige aanslagen of teruggaven inkomstenbelasting weer op de deurmat. Het kan goed zijn dat de Belastingdienst fouten heeft gemaakt in deze aanslag. Als dat zo is, dan zullen ze daar een excuusbrief overheen sturen. Op de aanslag kan bijvoorbeeld staan dat uw fiscale partner in 2016 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, terwijl dat helemaal niet zo is. Daarnaast kunnen ze schrijven over een scheiding, die niet aan de orde is. Negeer de teksten en wacht de excuusbrief af. Controleer in ieder geval de gegevens en de…

In januari verstuurt de Belastingdienst de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Waarom is het raadzaam deze te controleren? Voor de vennootschapsbelasting ontvangt u alleen een voorlopige aanslag als het te ontvangen of te betalen bedrag € 100 of meer is. Bij het vaststellen van de aanslag baseert de Belastingdienst zich op de resultaten van eerdere jaren. In 2015 baseren ze zich namelijk op de definitieve gegevens van 2013. Dit hoeft natuurlijk niet te kloppen. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Belastingrente De kans bestaat…