In januari verstuurt de Belastingdienst de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Waarom is het raadzaam deze te controleren? Voor de vennootschapsbelasting ontvangt u alleen een voorlopige aanslag als het te ontvangen of te betalen bedrag € 100 of meer is. Bij het vaststellen van de aanslag baseert de Belastingdienst zich op de resultaten van eerdere jaren. In 2015 baseren ze zich namelijk op de definitieve gegevens van 2013. Dit hoeft natuurlijk niet te kloppen. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Belastingrente De kans bestaat…