Er blijken e-mails verstuurd te worden die suggereren van de Belastingdienst en Intrum Justitia te zijn. In deze zogenaamde ‘phishingmail’ worden ondernemers opgeroepen online hun belastingschuld te voldoen. Het advies van de Belastingdienst is deze e-mails permanent van je computer te verwijderen en zeker niet te openen en betalingen te doen. Voor meer informatie kijk op de site van de Belastingdienst.