Rekening courant verhouding dga met eigen bv

Het komt vaak voor dat de directeur-grootaandeelhouder geld opneemt uit zijn bv en daarmee een rekening courant schuld opbouwt. Deze schuld wordt in beginsel opgenomen bij de schulden in box 3 (sparen en beleggen) van de inkomstenbelasting. Is de schuld hoger dan € 17.500 (grens die de staatssecretaris ooit heeft gesteld) is hij gehouden een zakelijke rente aan zijn bv te betalen. Deze rente is belast tegen 20% (maximaal 25%) vennootschapsbelasting.  Hoe kijkt de fiscus aan tegen het oplopen van de rekening courant bij de eigen bv? Wat is dan een zakelijke rente? Welke maatregelen kan de fiscus hiertegen treffen? Wat zijn de mogelijkheden voor de dga om de rekening courant weg te werken? Allemaal vragen die in dit blog aan de orde komen.

Oplopende rekening courant

Een oplopende rekening courant is vaak onderwerp van gesprek bij een belastingcontrole. Het is dan voor de fiscus niet duidelijk waar het geld voor is gebruikt.

Onlangs heeft het Gerechtshof Leeuwarden (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 februari 2015) beslist dat de opnames door de dga door de Belastingdienst als dividenduitdeling mogen worden gezien. In dit geval stond vast dat de dga het geld nooit zou kunnen terugbetalen.

De fiscus heeft al een paar jaar geprobeerd de rekening couranten aan te pakken. Hiertoe heeft zij tot twee maal toe het aanmerkelijk belangtarief verlaagt met 3% naar 22%. Hierdoor werd het voor dga’s goedkoper om dividend uit te keren, zodat zo een eventueel opgelopen rekening courant kon worden afgelost.

Daarnaast kan een oplopende rekening courant in combinatie met een pensioen in eigen beheer op problemen stuiten. Als uiteindelijk blijkt dat de bv niet meer in staat is haar verplichtingen te voldoen, dan kan de fiscus stellen dat de dga zijn pensioen al heeft opgegeten. Hier staat een sanctie op van belasting en boetes van wel 72% van het pensioen. Oppassen dus!

Legitieme lening

Het is wel degelijk mogelijk om zonder problemen geld van de eigen bv te lenen. Belangrijk is de lening onder zakelijke condities overeen te komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een zakelijke rente, het stellen van zekerheden en een aflossingsschema.

Een goede constructie is de hypotheek bij de eigen bv. Het is mogelijk de hypothecaire lening bij de bank af te lossen met geld uit de eigen bv. U sluit de hypotheek feitelijk naar een lening bij de eigen bv. U spreekt een zakelijke rente af (ongeveer dezelfde rente als u bij de bank had). De rente blijft aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. De rente is wel belast bij de bv (20% of 25%). Het voordeel is dat u de rente niet kwijt bent aan de bank, maar via een dividenduitkering altijd weer bij u terug kan komen.

Had u de hypotheek al vóór 1 januari 2014 dan behoudt u de ruime mogelijkheid van renteaftrek. Het oversluiten wordt niet gezien als een nieuwe hypotheek. Houd u er wel rekening mee dat de lening bij de Belastingdienst moet worden gemeld (zie ook: melden hypotheek). Natuurlijk dient de lening te worden vastgelegd in een overeenkomst.

Tot slot

Bij het oplopen van een rekening courant bij de bv, kan de Belastingdienst stellen dat er een dividenduitdeling heeft plaatsgevonden. Dit betekent een belastingschade van 25% (tarief 2015). Een goede constructie is de hypotheek bij de bank over te sluiten bij de eigen bv. Het advies is dit wel goed vast te leggen.

Het is niet mogelijk om op dit bericht te reageren.