Pensioen dga afkopen tegen korting 34,5%. Doen?

Op 1 juli jl. heeft staatssecretaris van Financiën Wiebes een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij duidelijkheid geeft over de afkoop van het pensioen van de dga. Hij wil dat de dga snel stopt met het pensioen in eigen beheer.

Afkopen

De dga kan zijn pensioen in de bv in 2017 tegen een korting van 34,5% afkopen. In 2018 en 2019 zakt de korting naar 25% respectievelijk 19,5%. Door de korting in 2017 bedraagt de belastingdruk op het pensioen maximaal 34,06%, namelijk (100-34,5) X 52%. In 2018 gaat dat naar 39% en in 2019 naar 41,86%. Snel beslissen kan lonen. Maar is dat ook zo?

Het hangt natuurlijk van de situatie af of de dga voor afkoop moet kiezen. Zit hij vlak voor de AOW-gerechtigde leeftijd, dan kan uitstel van afkoop door een lager belastingtarief aantrekkelijk zijn. AOW-ers vallen namelijk onder een lager tarief in de eerste schijf. Als wel direct wordt gekozen voor afkoop, dan valt het vermogen daarna in box 3. Met de verhoging van het rendementspercentage van box 3 in 2017 lijkt dat niet aantrekkelijk.

Als de dga niet kiest voor afkoop, kan hij zijn pensioen in de bv gewoon handhaven. Vanaf 1 januari 2017 kan geen eigen beheer meer worden opgestart.

Verder is nieuwe wetgeving op komst, die het mogelijk maakt om het pensioen in eigen beheer om te zetten in een pensioenspaarpot, die afgebouwd kan worden. Reden temeer om alle opties rond het pensioen te laten onderzoeken!

Molensteen

In veel gevallen hangt het pensioen in de bv als een molensteen om de nek van de dga. Het kan zijn dat een deel van het vermogen is opgemaakt of wellicht verdampt door slechte ondernemings- of beleggingsresultaten. De dga moet zich dan afvragen of het pensioen nog wel te innen valt. Hierover kan hij in gesprek gaan met de Belastingdienst, maar het is zeker niet zomaar opgelost.

Tot slot

De nieuwe wetgeving biedt dga’s de mogelijkheid om het pensioen snel af te bouwen. De vraag is of dit aantrekkelijk is om te doen. Laat u daarom goed adviseren!

Het is niet mogelijk om op dit bericht te reageren.