Belastingwijzigingen gaan door

De Tweede Kamer laat weten dat er toch een akkoord is over het Belastingplan 2016.

Er zijn wat aanpassingen gedaan in het oorspronkelijk plan.

  • Het tarief IB/LB van de tweede en derde schijf wordt in 2016 40,4%. Dit is iets hoger dan het gepland was.
  • Het heffingsvrije vermogen voor box 3 wordt in 2016 met € 3000 verhoogd naar € 24.437; In 2017 wordt het overigens € 25.000.
  • De arbeidskorting wordt vanaf 2017 trager afgebouwd. Dit betekent lagere lasten voor inkomens van € 35.000 tot € 125.000;
  • Vanaf 2017 wordt de ouderenkorting verhoogd.

Vóór het kerstreces volgt er nog een zogenaamde ‘novelle’, die een aantal aanvullende maatregelen bevatten: zoals het de verruiming van de kinderopvangtoeslag.

Daarnaast is het kabinet er nu over eens dat er ook stelselwijzigingen gaan plaatsvinden.

Bron: Brief inzake novelle.

Het is niet mogelijk om op dit bericht te reageren.