De extra heffing van loonbelasting bij hoge salarissen is vanaf 1 januari 2015 afgeschaft (zie ook: crisisheffing mag gewoon). Tot en met 2013 waren werkgevers 16% extra loonheffing verschuldigd over het bedrag van het salaris dat de € 150.000 overstijgt. Veel advieskantoren hebben namens hun klanten bezwaar gemaakt tegen deze heffing. Inmiddels heeft rechtbank Den Haag op 5 januari 2015 (gepubliceerd op 12 februari 2015) opnieuw geoordeeld dat deze extra heffing niet in strijd is met Europees recht. Ook het feit dat de heffing met terugwerkende kracht kan…

Het hof heeft beslist. De tablet wordt aangemerkt als communicatiemiddel mag dus onbelast aan de werknemer worden verstrekt.

Over 2012 en 2013 zijn werkgevers 16% extra loonheffing (pseudo-eindheffing) verschuldigd over het bedrag van het salaris dat de € 150.000 overstijgt. De heffing is bedoeld om het begrotingsprobleem van het kabinet op te lossen.