Het hof heeft beslist. De tablet wordt aangemerkt als communicatiemiddel mag dus onbelast aan de werknemer worden verstrekt.

Over 2012 en 2013 zijn werkgevers 16% extra loonheffing (pseudo-eindheffing) verschuldigd over het bedrag van het salaris dat de € 150.000 overstijgt. De heffing is bedoeld om het begrotingsprobleem van het kabinet op te lossen.