De extra heffing van loonbelasting bij hoge salarissen is vanaf 1 januari 2015 afgeschaft (zie ook: crisisheffing mag gewoon). Tot en met 2013 waren werkgevers 16% extra loonheffing verschuldigd over het bedrag van het salaris dat de € 150.000 overstijgt. Veel advieskantoren hebben namens hun klanten bezwaar gemaakt tegen deze heffing. Inmiddels heeft rechtbank Den Haag op 5 januari 2015 (gepubliceerd op 12 februari 2015) opnieuw geoordeeld dat deze extra heffing niet in strijd is met Europees recht. Ook het feit dat de heffing met terugwerkende kracht kan…