De Tweede Kamer laat weten dat er toch een akkoord is over het Belastingplan 2016.

Er zijn wat aanpassingen gedaan in het oorspronkelijk plan. Lees verder

Sommigen zeggen: ‘beter schenken met de warme hand, dan met de koude hand’.

Alles wat u bij leven schenkt aan uw kinderen, wordt in beginsel niet meer belast met erfbelasting bij een onverhoopt overlijden. Wat kunt u nog dit jaar regelen?

Jaarlijkse vrijstelling

Dit jaar kunt u aan uw kind tot € 5.277 belastingvrij schenken. Aan uw kleinkind of een andere is dat tot € 2.111. U hoeft dan geen aangifte schenkbelasting te doen; overmaken van het geld is voldoende.

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Aan kinderen in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar kunt u dit jaar tot € 25.322 belastingvrij schenken. Bij de verplichte aangifte schenkbelasting kan er een beroep op de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling worden gedaan.

Schenken voor de eigen woning

Aan een kind van 18 tot en met 39 jaar kunt u het bedrag van € 25.322 verhogen naar € 52.752 als het bedrag gebruikt wordt voor de aflossing van een eigenwoningschuld of voor de aankoop of verbetering van de eigen woning. Uw kind is verplicht om een aangifte schenkbelasting in te dienen.

Er zijn overigens weer plannen (Belastingplan 2016) in 2017 en 2018 de eenmalige schenkingsmogelijkheid voor de eigen woning weer te verhogen naar in totaal € 100.000.

Heeft het kind in de jaren 2010-2014 als eens gebruik gemaakt van een verhoogde vrijstelling voor een schenking, dan is er geen vrijstelling in die zin te benutten.