Belastingteruggaaf door afwaardering regresvordering op B.V.

Het afwaarderen van een regresvordering kan in een flinke belastingteruggaaf resulteren. Hoe zit dat precies?

De B.V. is een lening bij de bank aangegaan. De directeur-grootaandeelhouder van de B.V. (de dga) heeft voor deze lening in privé mee moeten tekenen. De bank eist in veel gevallen hoofdelijke aansprakelijkheid van de dga en mogelijk extra zekerheden. Ook is het mogelijk dat dga voor een bepaald bedrag van de schuld borg staat. De dga kan hieromtrent met de B.V. nadere afspraken maken en een borgtochtvergoeding claimen.

Het gaat slecht met de B.V. met het gevolg dat zij niet meer aan haar langlopende verplichtingen kan voldoen. Als de B.V. niet kan betalen, klopt de bank aan bij de dga.  Stel dat de dga vervolgens de schuld aan de bank aflost, dan krijgt de dga een regresvordering op zijn B.V., oftewel de dga kan het geld juridisch gezien bij zijn B.V. terughalen.

Een vordering op de eigen B.V. valt onder de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling) van box 1. Op de waardering van deze vordering zijn de regels van goedkoopmansgebruik van toepassing. Als een zakelijke vordering oninbaar is, mag de vordering in de aangifte inkomstenbelasting worden afgewaardeerd ten laste van het resultaat uit overige werkzaamheden. Het nemen van dit verlies kan, afhankelijk van de situatie, in een flinke belastingteruggaaf resulteren.

Onlangs heeft zich een soortgelijke casus bij het hof Leeuwarden voorgedaan. Het hof oordeelde dat er sprake was van een zakelijke regresvordering, waardoor het verlies mocht worden genomen. In deze casus hadden de B.V. en de dga overigens geen nadere afspraken vastgelegd omtrent de borgtocht. Uiteindelijk heeft dit geen negatieve gevolgen voor de zakelijkheid gehad.

Heeft u in privé ingestaan voor schulden van uw B.V., houdt er dan rekening mee dat u mogelijk een verlies in uw aangifte inkomstenbelasting kunt aftrekken. Om mogelijke discussies met de Belastingdienst te voorkomen, adviseren wij in een eerder stadium tussen de dga en de B.V. een overeenkomst van borgtocht op te stellen en een borgtochtvergoeding af te spreken. Dit onderbouwt nog eens extra de zakelijkheid. Ook al kan het niet opstellen van zo’n overeenkomst niet tegen u worden gebruikt.

Wilt u meer weten over regresvorderingen en het afwaarderen daarvan, dan zijn wij gaarne bereid uw vraag in een telefoongesprek gratis te beantwoorden. U kunt ook reageren via ons contactformulier.

Lees hier de uitspraak van hof Leeuwarden: Uitspraak 8 januari 2014.

Eén reactie op “Belastingteruggaaf door afwaardering regresvordering op B.V.