Het afwaarderen van een regresvordering kan in een flinke belastingteruggaaf resulteren. Hoe zit dat precies? De B.V. is een lening bij de bank aangegaan. De directeur-grootaandeelhouder van de B.V. (de dga) heeft voor deze lening in privé mee moeten tekenen. De bank eist in veel gevallen hoofdelijke aansprakelijkheid van de dga en mogelijk extra zekerheden.