Beperking stamrechtvrijstelling

Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk de belastingheffing over de ontslagvergoeding uit te stellen. Voor op 31 december 2013 bestaande stamrechten blijft de oude faciliteit van toepassing (overgangsrecht). Een bestaand stamrecht is aanwezig als werkgever en werknemer afspraken hebben gemaakt over de datum beëindiging van de dienstbetrekking, de hoogte van de ontslagvergoeding en als er uitvoering is gegeven aan het stamrecht.

Voor die gevallen vervalt de verplichting om het stamrecht periodiek uit te laten keren. Het stamrecht mag ineens worden uitgekeerd, waarbij 20% van het bedrag buiten de heffing valt. Dit wordt ook wel de 80%-regeling genoemd. Als u in de hoogste schijf valt, betaalt u nog ‘maar’ 41,6% belasting, in plaats van 52%. Zeker bij relatief kleine stamrechten kan dat voordelig zijn. Deze regeling kan dus ook worden gebruikt als u een stamrecht B.V. heeft.

Het advies wordt nu gegeven het ontslag te vervroegen om dit jaar nog een stamrecht B.V. op te richten dan wel een bankspaarproduct af te sluiten. De staatssecretaris van Financiën steekt daar een stokje voor. Het bedrag van de ontslagvergoeding moet op of vóór 15 november 2013 zijn overgemaakt om in 2014 gebruikt te kunnen maken van de 80%-regeling. Bron: AWVN.

Het is niet mogelijk om op dit bericht te reageren.