Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk de belastingheffing over de ontslagvergoeding uit te stellen. Voor op 31 december 2013 bestaande stamrechten blijft de oude faciliteit van toepassing (overgangsrecht). Een bestaand stamrecht is aanwezig als werkgever en werknemer afspraken hebben gemaakt over de datum beëindiging van de dienstbetrekking, de hoogte van de ontslagvergoeding en als er uitvoering is gegeven aan het stamrecht. Voor die gevallen vervalt de verplichting om het stamrecht periodiek uit te laten keren. Het stamrecht mag ineens worden uitgekeerd, waarbij 20% van het…